Robinia

RobiniaRobinia (Pseudo acacia) is ook wel bekend onder de naam ‘acacia’. Robinia is één van de duurzaamste houtsoorten van Nederland. De boom kan een hoogte van 20-30 meter bereiken. De boom wordt ongeveer 150 jaar oud en krijgt een stamdiameter tot 100cm. De boom heeft de neiging zich vrij snel te vertakken, wat een korte takvrije stam oplevert. Het areaal van robinia is beperkt en we vinden de boom praktisch alleen in stads- en landschapsgroen.

Eigenschappen van het Robiniahout:
Kleur: het kernhout is geelgroen tot bruingroen; na blootstelling aan licht wordt licht goudbruin.
Nerf: fijne tot matige grove nerf met een meestal rechte draad

Bewerkbaarheid
– Het hout is hard en zeer elastisch en werkt nauwelijks;
– Het hout splijt gemakkelijk dus voorboren is vereist. Vanwege het hoge looistoffengehalte kan robinia vlekken geven als het in aanraking komt met metalen;
– Polijsten, schaven en verlijmen gaan gemakkelijk.

Toepassingen
Gezien de duurzaamheid en eigenschappen van robinia kan het heel goed tropisch hardhout of milieubelastend verduurzaamd tuin- en paalhout vervangen en gebruikt worden in:

– Afrasteringen, paalhout en piketten;
– Ramen, deuren, kozijnen en gevelbekleding;
– Pergola’s, carports en bruggen;
– Vloeren, trappen en meubels.

Duurzaamheid van robinia
In de tabel hieronder wordt middels een “X” aangegeven welke levensduur robiniahout heeft bij verschillende toepassingen en hun vochtgehaltes. Hierbij is rekening gehouden met de natuurlijke duurzaamheid van het kernhout en niet van het spinthout. Door hout te behandelen met verf, beits, olie of was zal de duurzaamheid verder toenemen.

Robinia (pseudo acasia)

Toepassing Houtvochtgehalte Gewenste levensduur
25 jaar
Gewenste levensduur
10 jaar
Geen grondcontact, beschut en droog Permanent < 20% X X
Geen grondcontact, beschut met geringe kans op nat worden Incidenteel, kortdurend > 20% X X
Geen grondcontact, onbeschut Regelmatig, kortdurend > 20% X X
In contact met zoet water Permanent > 20% X X
In contact met zoet water en grond Permanent > 20% X* X
In contact met zout water Permanent > 20% X* X

* Afhankelijk van de boom

robinia2

Recent Work