Lariks

LariksDe lariks (Larix decidua) mag zich weer verheugen op een grote belangstelling van de houtmarkt. Met zijn uitstekende houteigenschappen, grote duurzaamheid en goede verkrijgbaarheid is de lariks goed en milieuvriendelijk bouwhout voor binnen- én buitentoepassingen. Momenteel is lariks met ca. 17.000 ha in Nederland de derde meest voorkomende naaldboom in Nederland, na de grove den en de douglas. Veel daarvan is kaprijp. Lariks kan dan ook op veel grotere schaal als houtsoort worden toegepast in Nederland.

Eigenschappen van larikshout:

Kleur: het kernhout is lichtgeel- tot roodachtig bruin. Duidelijk anders dan het spinthout dat geelachtig tot vuilwit van kleur is.
Nerf: matig fijne tot fijne nerf en rechte draad

Bewerkbaarheid
– Lariks werkt niet veel en is hard en veerkrachtig;
– Het moet voorgeboord worden aangezien het zeer snel splijt;
– Lariks wordt in water uiteindelijk keihard.

Toepassingen
– In Nederland wordt lariks hout al toegepast in kozijnen en ramen;
– Maar het is ook te gebruiken voor gevelbetimmeringen (buiten ), trappen en daksporen;
– Van gewaterd lariks kunnen buitendeuren worden gemaakt.
– Lariks is dankzij zijn goede eigenschappen ook prima bouwhout voor dragende en steunende constructies.

Duurzaamheid van lariks
In de tabel hieronder wordt middels een “X” aangegeven welke levensduur larikshout heeft bij verschillende toepassingen en hun vochtgehaltes. Hierbij is rekening gehouden met de natuurlijke duurzaamheid van het kernhout en niet van het spinthout. Door hout te behandelen met verf, beits, olie of was zal de duurzaamheid verder toenemen.

Lariks

Toepassing Houtvochtgehalte Gewenste levensduur
25 jaar
Gewenste levensduur
10 jaar
Geen grondcontact, beschut en droog Permanent < 20% X X
Geen grondcontact, beschut met geringe kans op nat worden Incidenteel, kortdurend > 20% X X
Geen grondcontact, onbeschut Regelmatig, kortdurend > 20% X X
In contact met zoet water Permanent > 20% X
In contact met zoet water en grond Permanent > 20% X
In contact met zout water Permanent > 20%

Lariks2

Recent Work