Douglas

Douglas

Douglas (Pseudotsuga menziesii) is een van de grootste bomensoorten in Nederland. Het Nederlandse areaal douglas bedraagt ongeveer 18.000 ha. De douglas kent een snelle jeugdgroei en de houtopbrengst per hectare is drie keer hoger dan bij de grove den, terwijl de kwaliteit minstens even goed is. De douglas wordt in Nederland 30-40 meter hoog met een gemiddelde stamdiameter van 1 meter.

Eigenschappen van het douglashout:
Kleur: het kernhout van Douglas is bruinrood van kleur, het spinthout geelachtig.
Nerf: fijn tot matig grof

Bewerkbaarheid
– Drogen van douglas is relatief eenvoudig;
– Voorboren is aan te raden bij het schroeven en nagelen;
– Douglas neemt moeilijk water op en is dan ook moeilijk te impregneren.

Toepassingen
De goede eigenschappen van douglashout maken het mogelijk er tal van hoogwaardige producten van te maken. Zo kan het worden toegepast in:
– damwanden, potdekselwerk, geveltimmerwerk, bruggen;
– meubels, kozijnen en vloerdelen;
– gebinten, gordingen en balken;
– perkoen- en heipalen (inlands rondhout).

Duurzaamheid van douglashout
In de tabel hieronder wordt middels een “X” aangegeven welke levensduur douglashout heeft bij verschillende toepassingen en hun vochtgehaltes. Hierbij is rekening gehouden met de natuurlijke duurzaamheid van het kernhout en niet van het spinthout. Door hout te behandelen met verf, beits, olie of was zal de duurzaamheid verder toenemen.

Douglas (het gaat hier om Douglas fir)

Toepassing Houtvochtgehalte Gewenste levensduur
25 jaar
Gewenste levensduur
10 jaar
Geen grondcontact, beschut en droog Permanent < 20% X X
Geen grondcontact, beschut met geringe kans op nat worden Incidenteel, kortdurend > 20% X X
Geen grondcontact, onbeschut Regelmatig, kortdurend > 20% X X
In contact met zoet water Permanent > 20% X
In contact met zoet water en grond Permanent > 20% X
In contact met zout water en grond Permanent > 20%

douglas

douglas_geschaafd

Recent Work